Doel

DoelFoto

Doel van www.vrouwenspreken.nl
* Vrouwen stimuleren om eens over de drempel te stappen bij een Ontmoeting met Vrouwen, waar vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar nadenken over levens- en geloofsvragen. Klik hier
* het bijhouden van een overzicht van dit soort bijeenkomsten in het land. Klik hier
* het bijhouden van een lijst met spreeksters en de onderwerpen waarover zij spreken. Klik hier
* het bijhouden van een lijst voor een alternatieve invulling van het programma. Klik hier
* het geven van praktische adviezen ter ondersteuning van de organisatie van een Ontmoeting met Vrouwen. Klik hier