Ontmoeting met Vrouwen

Ontmoeting met vrouwenFoto

Wat is een ‘Ontmoeting met Vrouwen’?

Een ‘Ontmoeting met Vrouwen’ is een bijeenkomst, waar vrouwen geprikkeld worden om na te denken over de diepere dingen van het leven. En waar je kunt zien en ‘proeven’ – voor het eerst of nader – dat het christelijk geloof actueel is en richting kan geven bij levensvragen. Aan de hand van een aansprekend thema gaat het over de keuzes waar je voor staat. In hoeverre is de bijbel daarbij relevant en hoe kan afhankelijkheid van God impact hebben op je leven?
Meestal is er een spreekster die zo een actueel thema belicht. Drama, muziek of andere creatieve manieren kunnen het geheel omlijsten.

Aandachtspunten voor de organisatie
Maak het gezellig, serveer wat lekkers en heb vooral aandacht voor elkaar, zodat alle vrouwen zich welkom voelen. Vermijd dingen die vreemd zijn voor vrouwen die niet zo bekend zijn met christelijk geloof en kerk, waardoor ze zich buitengesloten kunnen voelen, zoals bijvoorbeeld christelijk jargon. Probeer je als organisatie in te leven hoe vrouwen binnenkomen. Als christen ben je vaak zo gewend om te beginnen met zingen, bijbel lezen en gebed, maar dat kun je op dat moment best eens overslaan. In de loop van de bijeenkomst komt er vanzelf wel een en ander uit de bijbel aan de orde. Na afloop kun je afsluiten met een kort gebed.

Wees niet bang dat vrouwen die al (lang) christen zijn op deze manier minder geïnspireerd worden. De ervaring is dat zij ook bij laagdrempelig vormgegeven bijeenkomsten heel veel kunnen hebben aan wat de spreekster zegt en ook aan de gesprekken met anderen. Zij kunnen zo geïnspireerd worden om aan anderen meer van hun diepste motivatie in het leven te laten zien en horen. Het werkt vaak heel goed om na de toespraak aan de hand van vragen in groepjes met elkaar in gesprek te gaan over het thema en de toespraak. Zorg dat er aan ieder tafeltje een ervaren gespreksleidster zit.

Ideeën voor invulling van een Ontmoeting met Vrouwen
✦ Verzorg een of meer workshops. Op creatief gebied is van alles te bedenken, maar het kan ook over een thema gaan.
✦ Serveer een high-tea en vertel, bijvoorbeeld tussen de gangen door, iets over Gods liefde. Je kunt daarbij een thema centraal stellen. Er kan ook ruimte zijn om iemand iets te laten vertellen uit eigen leven.
✦ Kijk samen naar een video of film en praat er daarna in groepjes over aan de hand van vragen.

Agenda Ontmoetingen met Vrouwen
Wil je zien waar en wanneer een vrouwenactiviteit wordt georganiseerd, kijk dan in de agenda Ontmoetingen met Vrouwen.
Hierin staat alleen de informatie die aangeleverd is. Er zijn nog veel meer bijeenkomsten voor vrouwen, waar we echter niet van op de hoogte zijn. We streven ernaar een zo breed mogelijk overzicht te geven.
Wil je een activiteit in de agenda laten vermelden, mail dan naar EkedeGier (at) live.nl