Spreeksterslijst

Spreeksterslijst aangepast 0p 4 januari 2024

Over sommige spreeksters en hun
thema’s kun je meer info lezen door
op hun (gekleurde en onderstreepte)
naam te klikken. Achter de naam
van veel spreeksters staat een L van laagdrempelig.

Dat wil zeggen dat deze spreeksters sommige of alle thema’s zo willen bespreken dat het (ook) geschikt is voor niet-christenen. Over wat laagdrempeligheid precies inhoudt wordt overigens verschillend gedacht. Daarom is het belangrijk om altijd goed te overleggen als je een spreekster zoekt voor jullie doelgroep, zodat de presentatie en het programma van de bijeenkomst en de toespraak op elkaar zijn afgestemd.
Het zou mooi zijn als elke Ontmoeting met Vrouwen zowel geschikt is voor christenen als voor niet-christenen! Zodat ieder zich welkom voelt en kan begrijpen waar het over gaat. En geprikkeld wordt om meer over God te willen weten en met en voor Hem te (gaan) leven.

N.B. Apart van deze spreeksterslijst is er een lijst met ‘alternatieve’ mogelijkheden om een programma op een Ontmoeting met Vrouwen invulling te geven.

Groningen
 Adresgegevens  Onderwerpen
Michaela Buitenwerf (L)
Groningen
Haren/Groningen
06 30 20 20 58
michaela(at)buitenwerf.eu

 Vrouwen, vlinders en vrijheid
– De reis van mijn leven (psalm 23, over de bergen, hoogtes en dieptes van ons leven)
– In welke spiegel kijk jij? (overtuigingen, ervaringen, identiteit)
– Het beautyplan (het bijbelse make-over)
– Fashion for life (mode die onder de huid gaat, wat de bijbel over kleding en schoonheid zegt)
– Bruidegom zoekt bruid – wat is daarop jouw antwoord?
– Wat zit in jouw schatkist? (over echte waarde)
– Verder thema’s of lezingen gerelateerd aan mijn boek ‘In volle bloei, ontdek jouw weg naar een nieuwe lente’ (www.tripleboeken.nl) 

Rina Niemeyer (L)
Haren
06-81384492
albertina.rina@gmail.com

-Niet bemind, toch geliefd – over het leven van Lea (kijk bij gelijknamig boek op www.novapres.nl
-Design your own life – over de maakbaarheid van het leven (ook heel geschikt voor jongeren)
-Op zoek naar Levend Water- over het leven van de Samaritaanse vrouw. Hoe de ontmoeting met Jezus een aardverschuiving bracht in haar leven en wat wij van haar kunnen leren.
-In vuur en vlam – over de werking van de Heilige Geest
-Ezers gezocht – over de rol van de vrouw in de bijbel/gemeente. Hoe wil Jezus vrouwen inschakelen?
-Thema’s op aanvraag (bijv. Israël in de branding, orgaantransplantatie, onderwerpen die met de gezondheidszorg te maken hebben of maatschappelijke thema’s etc.)

Friesland

Fransje Krielaart (L)
Fiifhoeke 9
9217 RR Nijega
0512 – 35 47 70
fransje (at) gkrielaart.nl
– Je leven in beweging
– Relaties
– Help, wie ben ik
– God heeft je iets te zeggen
– Rode draad en rode loper – Psalm 139
– Je kinderen en Gods trouw – bidden in de theedoek
– Afbraak of opbouw – omgaan met problemen
– Thema’s in overleg
Ineke Koolhaas (L)
Ureterp
06-51141889
w.koolhaas(at)kpnplanet.nl
Thema’s in overleg
Voorbeelden van eerder besproken onderwerpen:
–  Kostbaarder dan Goud!  Over het hart van het evangelie. De gave van Gods zoon voor onze redding. Kostbaarder dan Goud.
–  Teleurgesteld in God!  Wat als je het gevoel hebt dat God niet naar je luistert. Als het leven pijn doet.
–  Wie overwint…  Gaat over volhouden, volharden in het geloof. Juist in onze hectische tijd een hele opgave.
–  Een vrouw naar Gods hart.  Wil je dat? Hoe ziet dat er dan uit?
Anky Rozema (L)
Golle 27
9247 DL Ureterp
0512 – 30 26 48
aj.rozema (at) hotmail.com
– Men zegt…
– Bezorgdheid en hebzucht
– Hij ziet jou – God ziet jou
– Mooi van binnen is mooi van buiten!
– Een Nieuwe kijk op je leven
Overijssel
Gerrie Berkhof-Companje
Westeinde 394
7671 CP Vriezenveen
0546 – 56 39 96
ggberkhof(at) gmail.com
www.ad-fontes.nl  
 – Geloven… in je eentje of samen?
(Heb je een kerk of gemeente nodig?)
– Omgaan met kritiek
– Hoe spreekt God in deze tijd?
– Geloven: met je hoofd of hart?
– Thema’s in overleg Gerrie gaat graag de uitdaging aan een nieuw thema uit te werken!
Tjitske Meijer
Rijssen
06-23 40 57 93
t-meijer-info(at)hetbestedeel.nl
www.hetbestedeel.nl
–  God heeft naar ons omgezien
a. God die naar jou omziet
b. God de Voorziener
c. God heeft naar je omgezien in Zijn Zoon Jezus Christus
–  Juist voor een tijd als deze
a. Sluit de deur achter je
b. Wees standvastig en vastberaden
c. Sluit geen compromissen
–  Laat het Woord tot je spreken
–  Thema’s in overleg
Marina de Velde (L)
Marledijk 23
8198 KP Marle
0578-631216
marinadevelde (at) hotmail.com
– DESIGNjeleven – geniet van het volle leven!
– Mooi van buiten – mooi van binnen
– Kom tevoorschijn (n.a.v. Hooglied)
– Leven met lef (n.a.v. het leven van koningin Esther)
– Doofpot of smeltkroes? Ben je bereid om je zwakten/moeiten te laten zien en te laten omvormen tot iets moois of stop je ze liever in de doofpot?
Noem het beestje bij de naam – Het eerlijk benoemen van onze valkuilen en problemen is een grote stap richting oplossing en herstel (n.a.v. het verhaal van de balk en de splinter uit de Bergrede, Matt.7:1-6)
–  Oog voor elkaar – Ons land wordt overspoeld met vluchtelingen. Welke plek hebben mensen met een andere achtergrond, mensen die anders denken of anders geaard zijn in jouw leven? Waar is God in het verhaal van Naomi en Ruth en wat kunnen we met de keuzes die de verschillende personen in dit verhaal maken?
–  Als het leven niet eerlijk is – In de ideale wereld heeft iedereen gelijke kansen en wordt alles eerlijk verdeeld. In onze wereld is dat helaas niet zo. Rijkdom en welvaart zijn niet eerlijk verdeeld, maar lijden en tegenslag net zo min. Wat doe jij als het leven niet eerlijk is? En: heeft God hierin iets te zeggen, en zo ja, wat?

– Andere onderwerpen op aanvraag
Heleen Scherphof (L)
Verzetstraat 50
7671 GL Vriezenveen
06-45514333
heleen (at) scherphof.net
www.coaching-dedoorgang.nl
 –    Wandelen met God (Hoe kun je Gods stem verstaan?)
–    Wandel je droom met God (Met Gods hulp je droom, je verlangen volgen en welke consequenties dat kan hebben)
–    Wie ben jij? (Wie mag jij zijn in het licht van de Bijbel?)
–    Genadige Liefde (Gods liefde is over ons uitgestort, wij mogen het doorgeven aan anderen om ons heen)
–    Thema’s in overleg

Flevoland

Tonneke Bijker (L)
Land in zicht 13
1316 VJ Almere
06 – 81 92 18 82
tonnekebijker (at) gmail.com
– Aanstekelijk christen zijn
– Gebonden of verbonden in relatie met God en mensen
– Persoonlijke relatie
– Personen uit de bijbel
– Sla je vleugels uit
– Alles onder controle?
– Gebonden of verbonden in relaties
– Thema’s in overleg
Mira de Boer (L)
Almere-Buiten
mira (at) miradeboer.nl
–    Lekker Belangrijk – over Martha en Maria
–    Een frisse wind door je leven – bijbelstudie over Gal. 5
–    Invloed op je omgeving! Hoe benut je die? – Over de vrouw van Noach en de vrouw van Nabal
–    Het recht in eigen handen nemen? – Over Tamar en Juda
–    Vrouwen die de wereld veranderen – Over twee vrouwen die niemand meer kent
–    Hoe vertel ik een ander over Jezus? – Tops en flops
–    Hoe ik ging doen wat ik niet durfde! – N.a.v. het gelijknamige boekje
–    Op welk eiland zit jij? – Over relaties en eenzaamheid (L)
–    Geniet van het volle leven! Over keuzes maken, drukte, balans (L)
–    Thema’s in overleg
Tineke v.d. Schee (L)
Kreeftstraat 64
1317 KT Almere-Stad
036 – 844 78 45 of 06 – 419 172 32
tinekevanderschee (at) hotmail.com
– Uit de verf komen
– Ik moet zoveel! Maar wat WIL ik?
– Christen-zijn in een onveilige wereld
– Omgaan met onrecht: van pijn naar passie
– Schaamte, vriend of vijand?

Gelderland

Franka Huveneers (L)
Heer Balderikstraat 69
5302 XE Zaltbommel
06 – 457 648 89
pfhuveneers (at) planet.nl
https://www.thegoalislife.com
–   Van religie naar relatie
–   Maskers af

Utrecht

Willy Bakker-Huizinga (L)
Soest
035 – 601 63 06
wilbakker.h (at) kpnmail.nl
– Bouwen aan (zelf)vertrouwen
– Gratis gouden appels uitdelen
– Zorg voor een schone schepping
– Genieten van genoeg, omgaan met geld en goed
– Het mooiste voor je kind – geloofsopvoeding jonge kind
– Straks gaan ze de deur uit – geloofsopvoeding oudere kind
– Vrouw wie ben je? Levensfasen en identiteit
– Jij draagt een kroon
– Balans tussen zelfverloochening en zelfontplooiing
– Kind van God zijn en lijden
– Blij leven in goede en kwade dagen
– Kom gerust eens langs, het taboe van de eenzaamheid
– Mooi van binnen
Marianne Grandia (L)
Leerdam
Voor meer informatie en/of contact:
www.mariannegrandia.nl
www.stichtingselah.nl
– Muurbloem of Zonnebloem – wat ben jij in Gods koninkrijk
– Weet je welkom! – welkom bij God, bij de ander en bij jezelf, incl. bibliodrama
– De kracht van woorden – over de macht en kracht van onze woorden
– Vrijheid door grenzen
– Verwachtingen – van God, de ander en/of jezelf
– Dansen in de regen – over vreugde vinden in God, ook als het in je leven stormt
– Immanuel
– Worden wie je bent – over onze identiteit in Jezus Christus
– 1000 redenen tot dankbaarheid
– Geheiligd hart, geheiligd leven?! – over levensheiliging
– Verdere thema’s in overleg
Olga Berg-Rook (L)
Bergweg 45
3904 HM Veenendaal
0318 – 52 72 44
henkenolga (at) yahoo.com
– Help, ik ben zo moe
– Groeien in relaties
– Schone schijn
– Heb je even tijd?
– Wie zegt me wat ik waard ben
– Omgaan met trends(1), kritiek(2)
– Van verwarring naar vertrouwen
– Is teleurstelling/bitterheid te voorkomen?
– Maskers af
– Vriendschap / liefde, hangt er een prijskaartje aan?
– Mooi van binnen
– Omgaan met grenzen
Alie Hoek-van Kooten (arts) (L)
Otterlaan 23
3903 CW Veenendaal
0318 – 56 50 45
abfhoekvankooten (at) gmail.com
– Medische verrassingen in de Bijbel
– Je lichaam zo mooi gebouwd (powerpoint)
– Omgaan met elkaar, over communicatie gesproken
– Etiquette (powerpoint)
– Eenzaamheid, daar hoef je niet oud voor te zijn
– Sombere gevoelens, verdriet en het lijden aan een depressie
– Belangrijke psychiatrische aandoeningen (powerpoint)
– Persoonlijkheidsstoornissen (powerpoint)
– Rouwverwerking
– Als jouw leven anders loopt…
– (Groot-)moeder zijn van een jong gezin
– Wat verwacht(te) je van het leven?
– De verschillende levensfasen van de vrouw (schoolbord of flapover)
– Medische ethiek (interactief)
– Orgaantransplantatie (powerpoint)
– Liefde is … / Verliefdheid, liefde en seksualiteit in een relatie
– Verliefdheid en liefde in de loop van je leven (powerpoint)
– Seksualiteit in de verschillende levensfasen
– Seksuele opvoeding (powerpoint)
– Seksualiteit, kinderloosheid en gezinsvorming (powerpoint)
– Kinderloosheid en gezinsvorming (powerpoint)
– Communicatie in het huwelijk
– De oudere mens
Gerrie Oosterhagen (L)
Tweede Oosterparklaan 334
3544 AZ Utrecht
030 – 221 83 64
gerrie.oosterhagen (at) ziggo.nl
– Thuis in jouw kleur
Carolien Pape (L)
Topaashof 16
3402 ZH IJsselstein
030-6887852/ 0649728631
merchab.begeleiding (at) gmail.com
– Mannen en vrouwen….samen beter! – communicatie tussen mannen en vrouwen, dus ook voor beiden
– Gebroken dromen – verlieservaringen
– Benut je kansen – omgaan met conflicten
– Mens, waar ben je? – schaamte en bevrijding
– Vrienden met jezelf – zelfaanvaarding
– Er moet worden gewerkt!     vriendschap als werk in uitvoering
– Laat ik mij aanpakken? – kleine verslavingen
– Ik kan er niet mee stoppen – grote verslavingen
– Droomvrouw – idealen en perfectie
– Onderschat je invloed niet – vrouwen en hun invloed besturen/politiek
– Het is zo stil tussen God en mijzelf – stilte en het gesprek tussen God en jezelf
– Je moet ergens doorheen – Gods genade
– Gevoel en verstand – gevoelens en verstand
– Als je meer wilt bereiken – discipline
– Als de weegschaal je vijand is – eetstoornissen
– Hemels assertief
– Een sterke vrouw, wie zal haar vinden en wie inspireert haar?
– Leven met lef…doen wat je niet durft!… over omgaan met angst en onzekerheid en leren leven met lef en durf.
Bij voldoende tijd is altijd een onderwerp op verzoek mogelijk!
Alle lezingen worden aangepast aan de doelgroep.
Regien Smit
030 – 697 03 38
dijareg.smit (at) kpnmail.nl
– Thema’s in overleg
Marianne van Steenwijk (L)
Ossendamweg 47
3768 CW Soest
035 – 60 27 321
info (at) vitacom.nl
www.vitacom.nl
– Weet wie je bent!
– Help een conflict
– Omgaan met verschillen
– Sleutels tot goede communicatie
– Werken aan goede communicatie is bouwen aan relaties
– Grenzen in relaties
– Hooglied: een ontdekkingstocht in onze relatie met God
– Thema’s in overleg
Els van der Vlist (L)
Woerden
0348-413703
info (at) elsvandervlist.nl
www.elsvandervlist.nl
– Verandering – hard werken of Gods werk?
– Stap uit je boot – over Petrus
– Druk-druk-druk
– Geloof en bijgeloof – vrijdag de 13e
– De tijd heelt alle wonden?! – Fil. 3
– Workshop over “Ik heb er genoeg van!”
– Workshop over “Timemanagement” – druk-druk-druk
– Onderwerpen in overleg
Nadine de Vos – de Goede (L)
Amersfoort
06-16248515
info (at) trueyouproject.nl
www.trueyouproject.nl
www.arise.to
– Nadine spreekt over verschillende thema’s op het gebied van (jonge) vrouw zijn in deze wereld. Thema’s m.b.t. de strijd tussen leven in Gods waarheid en wat de wereld waar we in leven van ons vraagt. Hieronder een paar van de mogelijke titels/thema’s:
– Made to be Me – Je bent het beste in het zijn van jezelf!
– The Truth that sets Free
– Écht? – Wat jij gelooft bepaalt hoe je leeft
– De Spartaanse vrouw – De strijd in het leven van de alledaagse jonge vrouw
– LÉÉF – Een leven in volheid: Johannes 10:10
– Omdat je het waard bent! – De strijd voor puurheid in een wereld die zoveel andere dingen naar ons schreeuwt
– De strijd om jouw hart
– In overleg thema’s over het leven in en uit de identiteit van Christus, zoals over mannen en relaties, emoties, omstandigheden, prioriteiten, gedachten.
Coby van der Zee (L)
Dinkelwijk 18
3831 MG Leusden
033 – 888 52 83
cobyvanderzee (at) dynanoia.nl
www.dynanoia.nl
– Identiteit
– Kiespijn? Kieswijzer!
– Thema’s in overleg

 Noord-Holland

Myrthe Clemencia de Geus (L)
Hoorn
06 – 23 99 26 32
myrthe.clemencia (at) hotmail.com
– Choose Life – Hoe kan een liefdevolle God zoveel ellende laten bestaan in de wereld? Kies voor het leven, ook als de tijden donker en moeilijk zijn.
Wieke de Geus (L)
Kavelsloot 10
1602 HN Enkhuizen
0228 – 31 69 54
wiekedegeus (at) hotmail.com
– Geborgenheid
– Wees jezelf
– Vrouwen en vriendinnen
– Time-Out
– B(l)oeiend leven
– Jij maakt het verschil
– Thema’s in overleg
Hanja Jong Kalverboer (L)
Zirkoon 20
1703 CS Heerhugowaard
072-5202859
hanjajong (at) gmail.com
– Soms alleen maar nooit meer eenzaam
– Christians aren’t perfect, just forgiven
– Mijn gevoel zegt, maar God zegt…
– Wie altijd vergeeft is onaantastbaar!!!!?
– Helpdesk: Kom tot mij allen die vermoeid zijn!
– Geest / Ziel / Lichaam is 1 (over groeien en vrucht dragen)
– Wat je zegt ben je (zelf) – de woorden van mijn tong
– De woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart
– Wijze en dwaze maagden
– Zalfolie, iets van vroeger?
– Queen Esther (over heiliging)
– Kleuren, het doet wat met je! – bijbelse betekenis van kleuren
– Wees jezelf / Wees heilig!
– pastorale onderwerpen in overleg
– andere onderwerpen in overleg
Winet Gootjes-van Osnabrugge
Andijk
0228-593 960/06-24254639
anistemi (at) live.nl
Klik hier voor meer informatie

Zuid-Holland

Eke de Gier-van der Jagt (L)
Oegstgeest
071 – 517 14 11
EkedeGier (at) live.nl
www.vrouwenspreken.nl
– Jezelf de baas…opgave of overgave? Over discipline/zelfbeheersing
– (De) tijd van (je) leven! Tijd is een kostbaar geschenk! Hoe ga je daarmee om? Waar gaat het nou echt om in je leven? Wat kunnen we leren van Prediker? Er zijn verschillende seizoenen in je leven. Over wachten en verwachten.
– Woorden: balsem of gif? Over de kracht van woorden
– KleurRijk Leven. Wat geeft licht en kleur in je leven? En wat als alles grauw lijkt?
– Kies je koers, soms tegen de stroom in – over leven in een geseculariseerde maatschappij.
– KIJK: gewoon een wonder! – over de schijnbaar gewone dingen, over leren kijken (genezing van de blinde) en over dankbaarheid
– Als een vis in het water – over innerlijke vrijheid
– Trust me – vertrouwen in relaties – over vertrouwen op anderen, je zelf en God.
– Licht in het donker – hoe kun je licht ervaren als het leven soms heel moeilijk is?
– Help, wat veel keuzes! Hoe kom je tot je keuzes? Wie of wat staat aan de basis van jouw keuzes?
– Vrouwtje Piggelmee – en waar verlang jíj naar?
– Thema’s in overleg
Conny Naaktgeboren (L)
Dordrecht
conny.nkt (at) gmail.com
  • Halleluja in gebrokenheid 
  • In balans 
  • Samen op weg (Bemoedigen doet goed) 
  • Sta eens even stil 
  • Mag ik er zijn? 
  • Met andere ogen
Jannie van Rijn
3466 LP Waarder
06 141 82 459
jannievanrijn(at)idbureau.nl
– Over het leven van Corrie ten Boom
– Toespraak rondom een vrouw uit de Bijbel
– Thema’s in overleg
Dinie Stortenbeker (L)
Singel 351
3311 HE Dordrecht
078 – 639 90 28
dinie (at) stortenbeker.nl
– Met vreugde vrouw zijn
– Een bakje troost of is er meer?
– Verslaafd, wie niet?
– Gods leiding in je leven
– Geloven?….Zeker weten
– Samen één – Samen sterk
– Open hart – Open handen
– Mooi van binnen, mooi van buiten
Dientje Wiersma (L)
Berlagestraat 3
2321 EJ Leiden
071 – 576 51 32
dientjewiersma (at) gmail.com
– Identiteit: onveranderlijk?
– Iets in te ruilen?
– Verbinding in de generaties
– Communicatie … wat je zegt?
– Als ik zwak ben, ben ik machtig
–  Verlies van perspectief – rouwverwerking
– Profetie, zinvol in Gods Koninkrijk?
– De man van Nazareth
– De vijf talen van liefde
– Wachten in Gods Koninkrijk
– Word wakker!
– De talen van liefde in de generaties
Gratie of Reputatie? Hoe denken mensen over ons? Hoe denken we over onszelf? Waar spiegelen we ons zelfbeeld aan?
– Vergelijken of de kunst afkijken? Over Martha en Maria.
– Opgeven: geen optie?! We worden zo vaak opgeroepen om niet op te geven. Is opgeven echt nooit een optie of zijn er situaties in ons leven dat we niet anders kunnen? Doen we dat dan vanuit de nederlaag, de makkelijkste weg, of zegt dat meer iets over de noodzaak van overgave? En welke hoop blijft er over als we wel moeten opgeven?
– Horen, zien en…? Welke rol spelen zintuigen in geloven?
– Karakter: nurture of nature?
– Geloof, hoop en liefde.
– Bijbelse thema’s in overleg.
Elma van Willigen (L)
Regenboogstraat 18
3328 HW Dordrecht
078-6131018 / 06-23078015
elmavanwilligen (at) live.nl
– God?!
– Hoe zout ben jij?
– Treasure – Hoe waardevol ben jij?
– Vrouw met karakter
– Hemels leven?! – n.a.v. Fil.3:20
– Puur
– Van generatie op generatie
– Thema’s in overleg

Noord-Brabant

Christine Brink-Krijnsen
Valkenswaard
06-26823550
christine (at) krijnsen.nl

–    Piekeren en leven met God
–    Een kind van God zijn
–   Thema’s in overleg
– Christine wil graag onderwijzen vanuit een bijbelverhaal en niet altijd vanuit een thema. Daarbij kijkt ze ook vanuit de Joodse context.

Karien Geluk (L)
Velp
06 12766095
leef (at) kariengeluk.nl
www.kariengeluk.nl
–   De strijd in je denken – Voordat je voelt heb je eerst iets gedacht
–   It takes two to tango – Over (on)verbondenheid en (mis)communicatie in relaties
–   We hebben allemaal wat! – Over ons zelfbeeld en de pijnplekken die we allemaal hebben
–   Focus: Wat is je Fundament, je Richting en je Actie, laagdrempelig en interactief
–   Let it go! – Over prioriteiten stellen en nadenken over wat echt nodig of noodzakelijk is
–   Thema’s in overleg
Lily Knol (L)
Kleuterhuislaan 2
4891 SL Rijsbergen
076 – 596 81 40 /
06-1889 3839
lily.knol (at) ziggo.nl
– Evolutie–schepping: de feiten
– FF bijtanken – over liefde als brandstof
– De balans opmaken
– Colourful life – Hoe word je leven (kleur-)rijker? – evt. met schilderworkshop/-les
– Be connected
– Krachtig! – wij zijn levende beïnvloeders
– Zeker weten – over geloofszekerheid
– Niet zwanger, wel in verwachting
– Het Vaderhart
– Witter dan sneeuw – over vergeving
– Hé, waar zitten je oren? – lessen over Jona
– De Goddelijke ruil – wat er gebeurde aan het kruis
– Woord = daad – levend geloof
– Van krom naar rechter – over oordelen
– Gods liefde zoekt jou!
– Multicultureel
– Thema’s in overleg