Spreken

Spreken

Spreken vanuit je hart

Vrouwenspreken organiseerde tot enige tijd geleden toerustingsdagen voor (aankomende) spreeksters. Daar zijn wij om meerdere redenen mee gestopt. Een gevolg is dat er geen nieuwe spreeksters meer aan de spreeksterslijst (klik hier) worden toegevoegd, ongeacht hun eventuele ervaring. Dit omdat het niet eerlijk zou zijn tegenover degenen die nog wel aan zo’n dag hebben deelgenomen en na feedback op hun daar gehouden toespraak niet zijn toegelaten tot die lijst – om wat voor reden dan ook.

De gegevens van de spreeksters en hun onderwerpen op de spreeksterslijst worden zo nodig wel aangepast.