Sprekersvergoeding

SprekersvergoedingFoto

Vergoeding voor een spreekbeurt

Vrouwenspreken.nl heeft als richtlijn voor vergoeding van een spreekbeurt €100,- tot €125,-. Dit advies geldt voor een dagdeel; bij uitgebreidere vragen tarief in overleg. Daarbij komt een reiskostenvergoeding van € 0,21 per km.

Spreeksters en werkgroepen kunnen hier uiteraard van afwijken.

Voor sommige kleinere groepen is dit adviesbedrag aan de hoge kant. Mogelijk is met de spreekster van je keuze een andere afspraak te maken. Naar verhouding qua tijd en inzet en van gemaakte kosten – trainingen, boeken etc. – is het echter slechts een symbolisch bedrag.

Er zijn ook spreeksters die een hogere vergoeding vragen, omdat zij het (mede) nodig hebben als inkomen. Bespreek dit dus tijdig, als je niet voor verrassingen wilt komen te staan!

Tip voor werkgroepen: als er een bijdrage wordt gevraagd, gebruik dan niet het woord collecte en laat geen collectezak rondgaan. Dat is vooral kerkelijk jargon en nodigt bovendien niet uit tot een bedrag dat de kosten dekt.

Vraag een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten. Geef een richtbedrag aan en benoem daarbij bijvoorbeeld jullie kostenposten, zoals zaalhuur, spreekster, koffie, PR etc. Dat bevordert de betrokkenheid en het begrip. Een vergelijking met bijvoorbeeld het gaan naar een film of concert o.i.d. of koffie met iets lekkers op een terrasje nuttigen kan helpen.

Je kunt natuurlijk ook aangeven dat de een meer te besteden heeft dan de ander en dat ieder zich vrij moet voelen meer of minder of niet bij te dragen.